Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 вересня 2018р. становила 28,3 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2018р. чисельність населення скоротилась на 141 особу.

Порівняно із січнем–серпнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 26 осіб.

Кількість живонароджених у січні–серпні 2018р. становила 201 особу, померлих – 295 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району (включаючи дані по м.Острог), на кінець вересня 2018р. становила 372 особи. У загальній кількості безробітних 65,9% – особи, які проживають у сільській місцевості, 46,8% – жінки, 26,1% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець вересня 2018р. становила 27. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 14 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у вересні 2018р. становив 1864 грн, що дорівнює 50,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж вересня 2018р. збільшилася у 4,5 раза, або на 131,1 тис.грн, і на 1 жовтня 2018р. становила 168,4 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

Соціальний захист

У січні–вересні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1,4 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–вересні 2018р. становила 798,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2018р. склав 84 грн. 

Крім того, 1,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 3,4 млн.грн. Середній розмір призначеної у вересні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2838,5 грн.

У січні–вересні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 9,2 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 6,7 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 137,1% (включаючи погашення боргів попередніх періодів).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–вересні 2018р. в районі обліковано 112 кримінальних правопорушень, що на 26,8% менше, ніж у січні–вересні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 43 – тяжкі та особливо тяжкі (на 12,2% менше, ніж у січні–вересні 2017р.).

За цей період виявлено 45 осіб, які вчинили злочини.

Сільське господарство

На 1 жовтня п.р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 7633 га, що на 39,2% більше, ніж на початок жовтня 2017р. Виробництво зерна у початково оприбуткованій масі становило 45,9 тис.т (в 1,5 раза більше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 60,2 ц зерна (на 8,9% більше).

Ріпаку та кользи зібрано 8,3 тис.т з площі 2,7 тис.га, що відповідно на 26,7% і 41% більше, ніж на початок жовтня 2017р., середня урожайність склала 31,1 ц з 1 га (на 10,1% менше).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–вересні 2018р. реалізовано на забій 104 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5,3% більше порівняно з січнем–вереснем 2017р.

На 1 жовтня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 1034 голови (на 7,2% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 335 голів (на 18,8% більше).

У січні–вересні 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 22,2 тис.т зернових та зернобобових культур (на 18,5% менше рівня січня–вересня попереднього року), 12,9 тис.т насіння олійних культур (на 25,4% більше), 1,2 тис.т цукру білого кристалічного (на 1,4% менше). Середня ціна реалізації зернових та зернобобових культур зросла на 26%, насіння олійних культур і цукру зменшилася відповідно на 2,6% та 11,3%.

Промисловість

У січні–вересні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами району у 2,9 раза збільшено виробництво кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин - для свиней. Разом з тим на 5,7% зменшився випуск борошна пшеничного чи пшенично-житнього, на 10,6% – хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, на 28,5% – кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин - для великої рогатої худоби, на 71,4% – цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових).

Транспорт

У січні–вересні 2018р. автотранспортними підприємствами району перевезено 922,2 тис. пасажирів, а це на 7,3% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Пасажирооборот склав 26,3 млн.пас.км (на 18,5% більше).

Замовникам доставлено 8,4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1,9 млн.ткм, що становить відповідно 47,5% і 56,5% рівня січня–вересня 2017р.