Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 28,5 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення зменшилася на 6 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,3 особи.

У січні–серпні 2017р. рівень природного скорочення склав 3,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 11,8 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 15,3 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–вересні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2,3 тис. домогосподарств (усім, які звернулися за ними).

Загальна сума призначених субсидій у січні–вересні 2017р. становила 449,9 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2017р. склав 100 грн.

Крім того, 1,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3 млн.грн.

Середній розмір призначеної у вересні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2526 грн.

У січні–вересні 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 7,9 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 14,3 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 55%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району (включаючи дані по м.Острог), на кінець вересня 2017р. становила 403 особи. У загальній кількості безробітних 64,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 40,7% – жінки, 29,5% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець вересня 2017р. становила 11. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 37 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у вересні 2017р. становив 1767 грн, що дорівнює 55,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–вересні 2017р. в районі обліковано 153 кримінальні правопорушення, що на 1,9% менше, ніж у січні–вересні 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 49 – тяжкі та особливо тяжкі (на 14% менше, ніж у січні–вересні 2016р.).

За цей період виявлено 61 особу, яка вчинила злочин.

Сільське господарство

На 1 жовтня 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 5483 га, що на 8,1% менше, ніж на початок жовтня 2016р. Виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 30,3 тис.т (на 7,4% менше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 55,2 ц зерна (на 0,4 ц більше). У загальному валовому зборі зернових і зернобобових культур 81,9% припадає на пшеницю, 14,5% – на ячмінь, 1,5% – на овес.

Ріпак (озимий та ярий) зібрано на площі 1,9 тис.га, що у 2,1 раза більше, ніж на початок жовтня 2016р. Його валовий збір становив 6,5 тис.т (в 1,8 раза більше), а середня урожайність – 34,6 ц з 1 га (на 5,9 ц менше).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–вересні 2017р. вирощено 109 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 10% менше порівняно з відповідним періодом 2016р., реалізовано на забій 99 т тварин (на 54,9% менше), вироблено 1,2 тис.т молока (на 3,1% більше).

На 1 жовтня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 1114 голів (на 8,5% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), у т.ч. корів – 282 голови (на 19,2% менше); овець та кіз – 225 голів (як і торік).

У січні–вересні 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 27,3 тис.т зернових та зернобобових культур (на 3,6% менше, ніж у січні–вересні попереднього року), 10,3 тис.т насіння олійних культур (в 1,5 раза більше), 90,6 т тварин сільськогосподарських живих (на 54,9% менше), 2,2 тис.т молока (на 4,8% більше). Середня ціна реалізації вказаних видів продукції зросла відповідно на 6,9%, 5%, 30,6% і 37,8%.

На 1 жовтня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 9,5 тис.т зерна (на 30,6% більше, ніж на відповідну дату 2016р.).

Промисловість

У січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. підприємствами району у 8,5 раза збільшено виробництво кормів готових для тварин, на 27,3% – цегли невогнетривкої керамічної будівельної, на 5% – борошна. Разом з тим на 13,5% зменшився випуск хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, на 33,8% – торфу в умовній вологості.

Транспорт

У січні–вересні 2017р. автотранспортними підприємствами району перевезено 994,5 тис. пасажирів та виконано пасажирооборот в обсязі 22,2 млн.пас.км, а це відповідно на 9,9% та 11,3% більше, ніж у січні–вересні попереднього року.

Замовникам доставлено 17,6 тис.т вантажів, вантажооборот склав 3,4 млн.ткм.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–серпні 2017р. експорт товарів становив 1,5 млн.дол. США, імпорт – 0,4 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно в 1,5 раза і 2,5 раза. Позитивне сальдо становило 1,1 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Казахстану, Єгипту, Туреччини, Ірану.

Основу товарної структури експорту складали живі тварини, продукти рослинного походження.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.