Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 28,4 тис. осіб. Упродовж 2017р. чисельність населення зменшилася на 100 осіб.

Порівняно із 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 40 осіб.

Кількість живонароджених у 2017р. становила 332 особи, померлих – 453 особи.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району (включаючи дані по м.Острог), на кінець січня 2018р. становила 431 особу. У загальній кількості безробітних 64,7% – особи, які проживають у сільській місцевості, 52,4% – жінки, 35,5% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2018р. становила 34. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 13 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2018р. становив 1882 грн, що дорівнює 50,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2018р. – 3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2017р. становила 5662 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,8 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2017р. – 3200 грн).

Порівняно з IV кварталом 2016р. рівень заробітної плати збільшився в 1,6 раза.

Розмір заробітної плати по району у IV кварталі 2017р. на 14,8%, або на 986 грн, не досягав середньообласного рівня (6648 грн).

Упродовж січня 2018р. утворилася заборгованість із виплати заробітної плати і на 1 лютого 2018р. становила 94,3 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

Соціальний захист

У січні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 272 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні 2018р. становила 571,2 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2018р. склав 2100 грн.

У січні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1182,3 тис.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 815,2 тис.грн, рівень оплати наданих послуг становив 145%.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні 2018р. в районі обліковано 16 кримінальних правопорушень, що на 27,3% менше, ніж у січні 2017р. 

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 6 – тяжкі та особливо тяжкі (на 14,3% менше, ніж у січні 2017р.).

За цей період виявлено 2 особи, які вчинили злочини.

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2017р. суб’єктами господарювання району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 63 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,1% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 2,2 тис.грн капітальних інвестицій.

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні 2018р. реалізовано на забій 14 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що у 4,2 раза більше порівняно з січнем 2017р.

На 1 лютого 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 1109 голів (на 2,5% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 279 голів (на 1,5% більше).

У 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 895 т культур зернових та зернобобових (на 73,6% менше, ніж у січні попереднього року), 1,3 тис.т насіння культур олійних (на 10,1% менше). Середня ціна реалізації культур зернових та зернобобових зросла на 8,2%, насіння культур олійних зменшилася на 8,4%.

Будівництво

У 2017р. в районі прийнято в експлуатацію 1,3 тис.м2 загальної площі житла, що становить 56,4% обсягу 2016р. Усе житло збудовано фізичними особами.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла становила 0,3%.

Транспорт

У січні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 0,4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 55,8 тис.ткм, що становить відповідно 40% і 20,8% рівня січня попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2017р. експорт товарів становив 2201,7 тис.дол. США, імпорт – 845,3 тис.дол. Порівняно з 2016р. експорт скоротився на 36,2%, імпорт збільшився у 3 рази. Позитивне сальдо становило 1356,4 тис.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Казахстану, Бельґії, Нідерландів. 

Основу товарної структури експорту складали живі тварини, продукти рослинного походження.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на США, Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного. 

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2017р. становив 128 тис.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 4,5 дол.