Відповідно до Закону України № 2148-УШ від 03.10.2017 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" проведено перерахунок пенсій  з 01.10.2017 року.

      Перерахунок  пенсій з 01.10.2017 року включає в себе:

       1) осучаснення заробітної плати ( від показника 3764грн.40 коп.) та зменшення величини оцінки страхового стажу з 1,35 відсотка до 1 відсотка. Знімається обмеження за наявний понаднормований стаж.
       2) перерахунок мінімальних розмірів пенсій, надбавок, підвищень та визначення права на щомісячну державну адресну допомогу з використанням прожиткового мінімуму 1373 грн. 00 коп., збільшеного на 79 грн.00коп.(1373грн.+79=1452 грн.).

      Мінімальний розмір пенсії не може бути меншим за 1452 грн. 00 коп. для одержувачів пенсії:

        - за віком, за вислугу років, якщо в даних про інвалідність наявна інформація про І, ІІ, ІІІ групу інвалідності;

        - у разі втрати годувальника;

        - по інвалідності для інвалідів І,ІІ та ІІІ груп;

        соціальних пенсій для інвалідів І, ІІ та ІІІ групи, а також дітям-інвалідам;

        жінкам, які вийшли достроково на пенсію (в 55 років), відповідно до пункту 7-2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

      Мінімальний розмір пенсії не може бути меншим 1373 грн. 00 коп.для:

      - працюючих пенсіонерів;

      - пенсіонерів з неповним стажем.

      Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10740 грн. 00 коп.

      Виходячи з розміру - 1452 грн.00коп. проводиться перерахунок:

         - пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";

         - мінімального розміру пенсії по втраті годувальника;

         - мінімального розміру пенсії по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців;

         - підвищень, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та доплати до підвищень;

         - мінімальний розмір пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

         - надбавки на утриманців відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб";

         - підвищень, передбачених Законом України "Про жертви нацистських переслідувань", та доплати до підвищень;

         - мінімальний розмір пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС;

         - щомісячної державної адресної допомоги інвалідам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

         - державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців І, ІІ, ІІІ груп та інших інвалідів війни І, ІІ, ІІІ груп;

         - щомісячної державної адресної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій;

         - доплати до мінімального розміру пенсії непрацюючим шахтарям, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених осіб відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

         - доплати до мінімального розміру пенсії незалежно від факту роботи  шахтарям, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" та яким призначена пенсія по інвалідності відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення";

         - доплати до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання.

      Виходячи з розміру 1452 грн. 00 коп, з 01.10.2017 року  перерахунок не проводиться:

         - підвищення дітям війни відповідно до Закону України "Про соціальний захист дітей війни". На даний час становить - 66 грн. 43 коп.;

         - додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На даний час становить 113 грн. 88 коп.;

         - підвищення особам, яким виповнилося 100 років і більше відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 908. На даний час становить 189 грн. 80 коп.

      Із 01.10.2017 року у випадках, коли пенсія призначена жінкам достроково (в 55 років), відповідно п. 7-2 Прикінцевих положень дія доплат зі знаком "мінус" за достроковий вихід продовжується до досягнення жінкою пенсійного віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію. Після завершення цього періоду доплати в даних про надбавки закриваються.     

      Із 01.10.2017 року відновлюється виплата пенсій працюючим пенсіонерам у повному обсязі.

      Після 01.10.2017 року діють особливі умови виплати пенсій, призначених на умовах Закону України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", Митного кодексу України, "Про судову експертизу", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого сомоврядування", "Про дипломатичну службу", Положення про помічника-консультанта народного депутата, "Про Кабінет Міністрів України", "Про судоустрій та статус суддів":

      - пенсія, яка призначена до 01.10.2011р., виплачується в повному розмірі, незалежно від місця роботи;

      - пенсія, яка призначена після 01.10.2011 р., виплачується в повному розмірі, незалежно від місця роботи особам з інвалідністю І, П групи, особам з інвалідністю внаслідок війни Ш групи, учасникам бойових дій та особам, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту".

      - пенсія, яка призначена після 01.10.2011 р., і якщо в особовому рахунку відсутня інформація про інвалідність чи одержання надбавок згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Після звільнення зі спеціальної посади пенсія виплачується в повному розмірі.

      Пунктом 4-7 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено автоматичне переведення на вигідний розмір пенсії у випадках, коли розмір пенсії, розрахований на загальних підставах з 01.10.2017 р., більший за розмір, призначений відповідно до Закону України "Про державну службу". Якщо особа бажає повернутися на старий розмір пенсії, переведення відбувається за заявою пенсіонера з 01 числа наступного місяця, для запобігання переплати пенсії.

      Порядок оподаткування пенсій з 01.10.2017 року не змінюється. Оподаткуванню підлягають пенсії, розмір яких перевищує 12470 грн. 00 коп. Ставка податку на доходи фізичних осіб при цьому - 18 відсотків та 1,5 відсотка військового збору. Податок на доходи фізичних осіб не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії ії соціального захисту."     

Управління соціального захисту населення Острозької райдержадміністрації