Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту рішення сесії Острозької районної ради "Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду та орендних ставок на нерухоме майно спільної власності територіальних громад району"

№з/п
Найменування
Зміст
1.
Вид регуляторного акту
Рішення сесії Острозької районної ради
2.
Назва регуляторного акту
 "Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду та орендних ставок на нерухоме майно спільної власності територіальних громад району"
3.
Дата прийняття
27 жовтня 2011 року
4.
Номер
162
5.
Назва виконавця заходів з
відстеження
Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
6.
Цілі прийняття акта
Прийнято з метою ефективного використання майна спільної власності територіальних громад району, створення єдиного організаційно-правового механізму надання його в оренду та справляння орендної плати.
7.
Строк виконання заходів з відстеження
Вересень 2013 року
8.
Тип відстеження
Повторне
9.
Методи одержання результатів
відстеження
 Відстеження результатів регуляторного акту проводилось на підставі даних балансоутримувачів майна спільної власності територіальних громад району.
10.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних
 Фактичні дані балансоутримувачів майна спільної власності територіальних громад Острозького району
11.
Кількісні та якісні значення показників результативності
 В оренду здані 17 об’єктів спільної власності територіальних громад району, орендована площа становить -  1210,22 кв.м. на які укладено 23 договори, з них 9 договорів укладені з державними установами, які мають орендну ставку в сумі 1 грн. на рік. Надходження від оренди майна спільної власності територіальних громад району до спеціального фонду балансоутримувачів за січень – серпень 2013 року становлять 29136,12 грн., що на 36,5% більше ніж за відповідний період минулого  року.
Також даним регуляторним актом забезпечено спрощення процедури надання в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад району
12.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Прийняття даного рішення забезпечує:
- додаткові надходження до спеціальних фондів балансоутримувачів та районного бюджету;
 – прозорість і відкритість процедури надання в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад району.
    За період дії регуляторного акта звернень від населення та суб’єктів підприємницької діяльності, стосовно затвердженого розміру орендної плати не надходило.
    Дія регуляторного акта досягає встановленої цілі. Забезпечено ефективне використання майна спільної власності територіальних громад району.

    Дія регуляторного акта є ефективною, регуляторний акт продовжує діяти.

Л. Галагудза, 
начальник відділу економічного розвитку 
і торгівлі райдержадміністрації