На початку минулого року Уряд України прийняв рішення про системну трансформацію системи крові. Основною метою реалізації Стратегії є забезпечення рівноправного та своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові у достатній кількості. Згідно Стратегії планується, що до 2022 року мають запрацювати нові механізми фінансування й управління, що відповідають загальним принципам трансформації усієї системи охорони здоров’я та впроваджуватимуться європейські стандарти і практики діяльності системи крові. Нові підходи базуються на принципах безпечності, доступності, підзвітності, інноваційності та фінансової ефективності.

Документ також передбачає створення трирівневої системи крові: на національному, регіональному та госпітальному рівнях. Так, Стратегією передбачено на національному рівні створення та діяльність Трансфузіологічного центру, на якого покладено функцію управління та координації системи крові та моніторингу її функціонування. На регіональному рівні центри крові будуть централізовано заготовляти, тестувати, переробляти, зберігати та розподіляти донорську кров та її компоненти. А відділення трансфузіології мають трансформуватись в  лікарняні банки крові у складі закладів охорони здоров’я (госпітальний рівень).

Введення системного підходу до управління системою крові на національному рівні повинно вирішити питання поліпшення стану інфекційної та імунологічної безпеки, а також допоможе скоротити ризики інфікування крові на різних етапах її заготівлі та використання.

Планується, що система крові в Україні базуватиметься на безоплатному добровільному донорстві крові, як це відбувається у всіх розвинених країнах світу і зокрема в Європейському Союзі.

 

Наразі, ж коли наша держава, як і увесь світ зіткнулися із пандемією коронавірусу Covid-19, а на сході держави бійці щоденно ведуть боротьбу з окупантами, необхідність у крові та її компонентів, як ніколи є нагальною. Кожна краплина крові може стати рятівною для людини, яка її може потребувати у будь-якому куточку України.

Саме тому, на сьогоднішній день поширеними є акції, пов’язані зі здачею крові. При цьому, кров здають усі охочі, які за відповідними медичними показниками стану свого здоров’я, можуть бути донорами крові.

Водночас, окрім користі для здоров’я, здача крові передбачає і ряд державних соціально-економічних гарантій, передбачених відповідним законом.

 

Так, Закон України «Про донорство крові та її компонентів» регулює відносини, пов’язані з розвитком донорства крові та її компонентів, забезпеченням комплексу соціальних, економічних, правових і медичних заходів щодо організації донорства в Україні та задоволенням потреб охорони здоров’я в донорській крові, її компонентах і препаратах. Цим же законом врегульоване надання пільг і компенсацій донорам. Держава гарантує захист прав донора та охорону його здоров’я, а також надає йому пільги, які передбачені ст.ст. 9-11,13 вказаного Закону.

Так, у день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження, працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності з збереженням за ним середнього заробітку. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять.

Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, зокрема, у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника, цей день може бути приєднаний до щорічної відпустки або використаний в інший час упродовж року після дня давання крові чи її компонентів.

У разі, коли за погодженням з керівництвом підприємства, установи, організації, командуванням військової частини в день давання крові донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надається інший день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку.

У разі здавання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки, ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.

Виплата середнього заробітку за день давання крові або додатковий вихідний день, якщо донор давав кров у вихідні, святкові та неробочі дні, під час щорічної відпустки, або залучався до роботи у день дачі крові, здійснюється за рахунок коштів власника підприємства, установи, організації, де працює донор або уповноваженого ним органу.

Варто зазначити, що підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів.

Також у день давання крові та (або) її компонентів, донор забезпечується безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров’я, що здійснює взяття у донора крові та (або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким харчуванням, відповідний заклад охорони здоров’я має відшкодувати донору готівкову вартість відповідних наборів харчування.

Окрім того, закон передбачає і додаткові пільги, що надаються донорам у зв’язку з систематичним безоплатним здаванням крові та її компонентів.

Учням професійних навчально-виховних, студентам вищих навчальних закладів, які впродовж року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, надається право на одержання грошової допомоги у розмірі 25 відсотків встановленої у навчальному закладі стипендії протягом шести місяців. Виплата такої грошової допомоги здійснюється за місцем навчання донора.

Упродовж року після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості донори мають право першочергового придбання путівок для санаторно-курортного лікування за місцем роботи або навчання та першочергового лікування в закладах охорони здоров’я, що перебувають у державній власності.

Крім зазначених пільг міністерствами та відомствами України, органами державної виконавчої влади регіонів, місцевими радами, власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами для таких донорів можуть бути встановлені й інші додаткові пільги.

Варто пам’ятати, що завдяки донорству можна врятувати багато життів та дати надію важкохворим людям і їх близьким на видужання.

 

Довідково: за отриманням інформації правового характеру просимо звертатися до Острозького бюро правової допомоги, що за адресою: м. Острог, просп. Незалежності, 9, моб.тел: 063 107 4841