Серед клієнтів служби зайнятості є особлива категорія – це особи з інвалідністю. Людям з особливими потребами гарантовано рівні з усіма іншими громадянами права для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя. Роботодавці зобов’язані надавати їм роботу  згідно зі ст. 172 Кодексу законів про працю. Законодавство гарантує створення для осіб з інвалідністю потрібних умов, які дають можливість вести повноцінний спосіб життя, враховуючи їх особливості, індивідуальні можливості та інтереси. Працевлаштування такої категорії передбачене ст. 18 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та ст. 12 Закону України «Про охорону праці». 

Роботодавці мають створювати для працевлаштування людей з особливими потребами робочі місця, забезпечувати такі умови праці, які б відповідали вимогам їх індивідуальних програм реабілітації, та надавати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством.

Протягом січня-грудня 2019 року послуги Острозької міськрайонної філії Рівненського обласного центру зайнятості отримували 47 безробітних осіб з інвалідністю.

Кількість осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за сприяння МРФ, склала 12  або на 20 % більше, ніж було працевлаштовано у 2018 році.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці безробітних з інвалідністю професійне навчання  проходили 2 особи, після закінчення навчання вони були працевлаштовані.

 Профорієнтація є важливою умовою для професійного самовизначення осіб з інвалідністю. Фахівці з профорієнтації здійснюють консультування щодо вибору чи зміни професії, надають рекомендації щодо професійного вибору з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, професійних інтересів, нахилів та здібностей. Профорієнтаційними послугами було охоплено 45  осіб з інвалідністю.

Станом на 01 січня 2020 року кількість безробітних осіб з інвалідністю зменшилася майже на третину у порівнянні з відповідною датою минулого року і становила 15 осіб. 33,3 % від цієї кількості складають жінки, 26,7 % - молодь у віці до 35 років. 66,7 % проживає у сільській місцевості.

Середня тривалість перебування на обліку у 2019 році склала 125 днів або зменшилася проти 2018 року на 80 днів.

 

Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості