Зважаючи на те, що значна частина коштів Фонду соціального страхування  України (далі – Фонд) витрачається на фінансування допомог застрахованим особам по тимчасовій непрацездатності і вагітності та пологах, працівниками робочих органів виконавчої дирекції Фонду ретельно перевіряються не тільки розрахунки цих видів допомоги, а й порядок заповнення листків непрацездатності, які є підставою для їх нарахування.

Найпоширенішими порушеннями при оформленні листків непрацездатності, які виявляються фахівцями Фонду під час перевірок страхувальників, є:

         - не підкреслюється слово «первинний» або «продовження»;

         - не зазначається причина непрацездатності;

         - відсутні печатки лікаря при відкритті листків непрацездатності;

         - на листку непрацездатності відсутній кутовий штамп і печатка закладу охорони здоров’я;

         - не зазначається режим лікування;

         - після стаціонарного лікування вказується лише одне прізвище лікаря, відсутнє прізвище завідувача відділення, а також відсутні їх підписи;

         - у разі продовження листка непрацездатності понад 10 днів не вказується прізвище завідувача відділення;

         - у листках непрацездатності, виданих на термін понад 30 днів, не зазначаються прізвища голови і членів лікувально-консультаційної комісії (далі – ЛКК) закладу охорони здоров’я;

         - не зазначається вік хворої дитини, за якою здійснювався догляд;

         - не вказується прізвище лікаря при закритті листка непрацездатності.

На підприємстві правильність оформлення листків непрацездатності перевіряє комісія (уповноважений) із соціального страхування.

При перевірці (крім вищезазначеного) також звертають увагу на наявність виправлень. Відповідно до п. 4.5. Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532) на бланку листка непрацездатності дозволяється не більше двох виправлень (крім пунктів 2 і 4 графи лицьового боку листка непрацездатності «Причина непрацездатності», які згідно з п. 3.3. Інструкції № 532 виправленню не підлягають). Якщо листок непрацездатності містить більше двох виправлень, його вважають зіпсованим і він підлягає заміні. Будь-яке виправлення має бути оформлене належним чином: виправлений текст засвідчено записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Що стосується реквізитів закладу охорони здоров’я, який видав лікарняний, то на листку непрацездатності має бути штамп із зазначенням назви лікувально-профілактичного закладу, а також його печатки (як у верхній, так і в нижній частині лицьового боку листка непрацездатності) та ідентифікаційний код.

Перевіряючи оформлення листка непрацездатності, працівники Фонду звертають увагу і на те, чи є він первинним, чи продовженням попереднього, що впливає на оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.

Важливим є і наявність позначки у графі «Відмітки про порушення режиму», адже це є підставою для застосування норми, передбаченої ч. 2 ст. 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240, згідно з якою у разі порушення режиму, встановленого лікарем, або нез’явлення без поважних причин у призначений строк на медичний огляд застрахована особа втрачає право на допомогу по тимчасовій непрацездатності з дня порушення на строк, установлений рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства.

Якщо в графі «Причина непрацездатності» на лицьовому боці листка непрацездатності підкреслено код 5 – невиробнича травма, то працівники Фонду, що проводять перевірку, можуть вимагати акт за формою НТ (якщо його було складено), а у разі необхідності – письмові пояснення від потерпілого.

На тих листках непрацездатності, які було видано не за місцем постійного проживання (роботи) працівника, наприклад, під час перебування у відрядженні, у графі лицьового боку листка непрацездатності «Видачу листка непрацездатності дозволяю» має стояти підпис головного лікаря закладу охорони здоров’я, засвідчений круглою печаткою цього закладу.

 

Здолбунівське відділення управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України у Рівненській області