Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної державної адміністрації щорічно звітує про підсумки роботи райдержадміністрації за рік в межах своїх повноважень. Налагодження конструктивної взаємодії та тісної співпраці з сільськими головами, депутатами сільських та районної рад сприяло забезпеченню прозорості та відкритості у діяльності районної виконавчої влади та прийнятті рішень, які дали змогу організовувати стабільну життєдіяльність району, вирішити актуальні проблеми його мешканців. В цілому 2019 рік завершили позитивно. Про це говорять і основні показники соціально-економічного розвитку району, і ті справи, які нам з вами вдалося зробити протягом 2019 року. Оскільки Острозький район є сільськогосподарським краєм, виробництво агропромислової продукції є пріоритетним в реальному секторі економіки району.

Сільськогосподарськими підприємствами  Острозького району у 2019 році вироблено валової продукції на суму 160   млн. грн., що становить 141 відсоток до минулого року.

Станом на 1 січня 2020 року в сільськогосподарських підприємствах  району  утримується:  993 голів  великої рогатої худоби (91,9%), в тому числі  335 голів корів (118,8%).    

За даний період сільськогосподарськими підприємствами району реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій вазі) 130 тонн  (105,7%).

Сільськогосподарськими підприємствами району  озимі культури на зерно та зелений корм посіяно на площі 6290 га (на 26% менше, ніж у 2018р.), у т.ч. зернових на зерно – 2830 га (на 44% менше), ріпаку на зерно – на 3460 га (100% до минулого року).

Аграрії району завершили збір усіх сільськогосподарських культур. Так підприємства району обмолотили 7909 га ранніх зернових культур, намолотивши 35890 тонн зерна при урожайності 45,4 ц/га, в тому числі озимої пшениці 5908 га - 27200 тонн, ярого ячменю 1058 га - 4526 тонн, вівса 233 га-749 тонн, гороху 69 га - 197 тонн, жита 16 га - 42 тонни. Крім того обмолочено 3697 га ріпаку і намолочено 10859 тонн зерна при урожайності 29,4 ц/га.

Також обмолочені пізні культури, а саме:  13 га гречки і зібрано 13 тонн зерна та 3028  га кукурудзи на зерно і зібрано 25417 тонн зерна. Крім цього обмолочено  сої – 4202 га при намолоті 11481 тонн зерна та соняшнику  2423 га – 7110 тонни зерна.

Промисловими підприємствами району за січень-грудень 2019 року  реалізовано промислової продукції  (товарів, послуг) на суму  82857,8 тис. грн., що на 8,0 відсотка менше відповідного періоду 2018 року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становить  2979,6  грн.

За оперативними даними за 2019 рік орендна плата за користування земельними паями нарахована у сумі 51,9 млн. грн. Станом на 1 січня 2020 року виплачено 51,6 тис. грн., що становить 99,5 відсотка.

У 2019 році на базі ТОВ «Лебідь Агро» запрацював майданчик для відгодівлі великої рогатої худоби на одну тисячу голів. Проект вдалося реалізувати завдяки підтримці американського уряду, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку» за сприяння Асоціації виробників молока. Даний проект відгодівельного комплексу передбачає утримання та відгодівлю великої рогатої худоби молочних порід.

У 2019 р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 42,9 млн.грн капітальних інвестицій. У розрахунку на одну особу освоєно 1,5 тис.грн капітальних інвестицій.

У 2019 р. в районі прийнято в експлуатацію 2,2 тис.мзагальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що у 3,3 раза більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

У 2019 р. експорт товарів становив 1938,8 тис.дол. США, імпорт – 1544,3 тис.дол. Позитивне сальдо склало 394,5 тис.дол. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Туреччини, Єгипту, Судану, Кореї. Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження. У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Німеччину, Швейцарію, Бельгію, Литву, Польщу. У товарній структурі імпорту переважали засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у ІІІ кварталі 2019 року становила 6297 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,5 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Розмір заробітної плати по району у ІІІ кварталі 2019р. на 30,9%, або на 2821 грн, не досягав середньообласного рівня (9118 грн).

Станом на 01.01.2020  року по району фактичні  надходження платежів до Зведеного бюджету складають 115019,4 тис.грн., що  на 15294,60 тис.грн. більше  до відповідного періоду минулого року.

До місцевого бюджету за 2019 рік  зібрано платежів в сумі  68873,9 тис.грн., що  на 13561,1 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року.     

Загальна заборгованість до Зведеного бюджету по району станом на 01.01.2020 року становить 3022,1 тис.грн., до 01.01.2019 року заборгованість зменшилась на суму 363,5 тис.грн. В структурі боргу найбільші суми рахуються по ПДВ – 785,8 тис.грн.; орендна плата за землю 258,1 тис.грн.; земельний податок з фізичних осіб 102,2 тис.грн.; єдиний податок 4 групи – 151,7 тис.грн.; податок на прибуток 156,8 тис.грн.; податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування 274,3 тис.грн.;  штрафні санкції за порушення податкового законодавства – 78,2 тис.грн.

За січень-грудень 2019 року надходження по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по району становлять  36800,5  тис.грн., до відповідного періоду минулого року надходження зросли на  7400,3 тис.грн., (фактичні надходження за  2018 рік становили 29400,2 тис.грн.) темп росту становить 125,1 %. 

Станом на 01.01.2020 року  заборгованість по єдиному  внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  по району становить 1828,3 тис.грн. В порівнянні з 01.01.2019 року (заборгованість по єдиному соціальному внеску становила 1454,3 тис.грн.) абсолютна величина податкового боргу збільшилась на 374,0 тис.грн., за рахунок  несплати поточних зобов’язань за 2019 рік та  несплати штрафних санкцій за порушення термінів сплати по юридичних особах та фізичних особах-підприємцях.

Станом на 01.01.2020 рахується 235 боржників по ЄСВ, в т.ч.: 16 юридичних осіб, за якими рахується заборгованість в сумі 458,5 тис.грн., та 219 СГ – фізичних осіб, заборгованість  по яких  становить 1500,44 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 Рівненським управлінням ГУ ДПС в області направлено до Острозького районного відділу ДВС 191 виконавчих документів на суму заборгованості по ЄСВ 1425,4 тис.грн.,  в рахунок погашення боргу по ЄСВ через органи ДВС надійшло 425,8 тис.грн.

За 2019 рік надійшли власні кошти (страхові внески та інші обов'язкові платежі) від підприємств району на суму 239,6 тис.грн. (прогноз — 230,1 тис. грн.), що на 9,5 тис. грн. більше до прогнозу та на 34,3 тис. грн. більше до відповідного  періоду  минулого  року. Прогноз виконано на 104,1 відсотка.

Сума заборгованості  платників району по страхових внесках станом  01.01.2019  та на 01.01.2020 становила   36,6   тис.  грн. Сума заборгованості по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій станом на 01.01.2019 становила 925,3 тис. грн., станом на 01.01.2020 – 1084,5 тис. грн. (+159,2 тис. грн. до попереднього року).

У звітному періоді до рівненського окружного адміністративного суду подано матеріали про стягнення заборгованості по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій по підприємствах району на загальну суму 317,2 тис.грн.

Протягом звітного періоду спеціалістами відділу було призначено 392 пенсій, проведено перерахунок 656 пенсій. Середній розмір пенсії склав 2302,30 грн.

Станом на 01.01.2020 в районі діє 147 малих підприємства, в порівнянні з відповідним періодом 2019 року кількість таких підприємств зросла на 13 відсотків, з них з початку року розпочали господарську діяльність 19 підприємств та припинило 2 підприємства.

На початок 2020 року в районі здійснюють господарську діяльність 502 фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, в порівнянні з відповідним періодом 2019 року кількість таких підприємств зросла на 2 відсотка.

Проводячи профорієнтаційну роботу, райдержадміністрація спільно з Острозькою міськрайонною філією Рівненського обласного центру зайнятості націлює незайняте населення на підприємницьку діяльність, постійно проводяться навчальні семінари, проводиться залучення безробітних до відкриття власної справи.

Протягом 2019 року бажаючих отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності не було.

Протягом 2019 року прийнято рішення щодо компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 3 роботодавцям, які працевлаштували 2 неконкурентоспроможних на ринку праці безробітних на нові робочі місця та 6 безробітних – на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності. Всього працевлаштовано 8 осіб.

З метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади, які стосуються реалізації державної регуляторної політики, в районі діє торгівельна Рада підприємців Острозького району.

В Острозькому районі функціонує відділ «Центр надання адміністративних послуг», яким за 2019 рік надано 7820 адміністративних послуг.

Ринок праці. Протягом 2019 року на обліку в Острозькій міськрайонній філії Рівненського обласного центру зайнятості перебувало  1469 незайнятих жителів району. Заходами активної політики зайнятості протягом звітного періоду було охоплено 73,1 % осіб.

Впродовж звітного періоду  на обліку в Острозькій МРФ перебувала 51  особа з інвалідністю, з них 7 осіб працевлаштовано, що склало 175 % завдання Програми зайнятості.

Протягом  2019 року 9 особам з числа учасників АТО та 5 інвалідам  здійснювався індивідуальний супровід після працевлаштування з метою сприяння закріпленню кадрів на робочих місцях.

Роботодавці району протягом звітного періоду заявили про потребу в укомплектуванні понад 680 вільних робочих місць.

Середня тривалість пошуку роботи складає 149 днів або на 8 днів менше проти минулорічного.

Середня тривалість укомплектування вакансії складає 7 днів, що на рівні минулорічного показника. Рівень укомплектування вакансій – 90,8 %.

Соціальний захист населення . За  2019 рік проведено виплат державних соціальних допомог на суму 54082,5 тис.грн., а саме:

  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 21459,4 тис.грн.;
  • допомога у зв'язку з вагітністю і пологами – 338,9 тис.грн.;
  • допомога при народженні дитини – 14716,0 тис.грн.;
  • допомога на дітей, над якими встановлена опіка – 3640,8 тис.грн.;
  • допомога одиноким матерям – 3785,5 тис.грн.;
  • державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
  • 8591,7 тис.грн.;
  • допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 183,0 тис.грн.;
  • допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 1367,2 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 року заборгованість по виплаті державних соціальних допомог відсутня.

Протягом 2019 року субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надано 3387 сім’ям на суму 25943,7 тис.грн., субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу - 925 сім’ям на суму 2655,1 тис.грн., заборгованість на 01.01.2020 року по виплаті житлових субсидій відсутня.

За 2019 рік 6815 громадянам району, які згідно з чинним законодавством мають право на пільги, було відшкодовано пільг на суму 3688,8 тис.грн. за користування житлово-комунальними послугами, скрапленим газом, твердим паливом.

На території району перебуває 31 родина внутрішньо  переміщених осіб у межах країни, які перемістилися з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО, з них: дорослих - 36 осіб (15 пенсіонерів), дітей 9, всього обліковано 43 особи.

На обліку в управлінні  перебуває 359 учасників АТО, які мають статус «Учасника бойових дій» та користуються пільгами відповідно чинного законодавства.

На проходження психреабілітації управлінням направлено 1 учасника бойових дій (АТО) до санаторію «Орізонт». 

Протягом 2019 року управлінням направлено на санаторно-курортне оздоровлення 15 учасників бойових дій (АТО) та 11 осіб з інвалідністю загального захворювання.

6 осіб з інвалідністю пройшли комплексну реабілітацію у КЗ «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів» Рівненської обласної ради.

Одноразову матеріальну допомогу протягом звітного періоду отримало 10 осіб з інвалідністю на суму 7,7 тис. грн

Згідно Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», протягом 2019 року здійснено виплату компенсацій та допомог на суму 193,4 тис.грн. Витрати на пільгове медичне обслуговування постраждалих громадян становлять 6,4 тис.грн. Путівками на оздоровлення даної категорії громадян забезпечено 3 ліквідатори 1 А категорії.

Медицина. За 2019 рік фінансування від Національної служби здоров’я становило 14828,3 тис.грн., використання 100%. Всі лікарські амбулаторії та ФАПи забезпечені медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги жителям району.

Станом на 01.02.2020 р. сімейними лікарями, лікарями-педіатрами, терапевтом з жителями району заключено 30 008 декларацій по наданню первинної медичної допомоги.

На фінансування КНП «Острозька ЦРЛ» протягом поточного року використано на медикаменти 1015,4   тис.грн, на харчування хворих – 644,4 тис. грн., на заробітну плату – 28396,1 тис.грн., на енергоносії – 2046,0 тис.грн.

За звітний період поточного року для потреб лікарні придбано обладнання та проведені ремонтні роботи: центрифуга в лабораторію – 10,9 тис.грн.; електрокардіограф – 25,6 тис.грн.; прилад для ЕКГ- 12,3 тис.грн.; прилад для ЕКГ – 95,5 тис.грн.; термостат сухо повітряний – 21,7 тис.грн.; комп’ютери у комплекті ( 4шт.) – 25,0 тис.грн.;  поточний ремонт рентгенологічного  апарату РУМ-20М – 33,0 тис.грн.; біохімічний аналізатор крові – 380,7 тис.грн.; ремонтні роботи – 23,3 тис.грн.

Розвиток освіти в Острозькому районі. Протягом січня-грудня 2019 року на утримання закладів освіти із місцевого бюджету було виділено  120 521, 3 тис.грн., з них:

84 818,8 тис.грн. – заробітна плата;

19 313,0 тис.грн. – нарахування на оплату праці;

2 863,2 тис.грн.  – закупівля предметів, матеріалів, обладнання;

1 052, 5 тис.грн.  –  продукти харчування;

2 498,5 тис.грн.  – оплата послуг;

9 700, 9 тис.грн.  – оплата комунальних послуг та енергоносії;

23,3 тис.грн.  – придбання медикаментів;

139,3 тис.грн.  – видатки на відрядження;

14,9 тис.грн.  – навчання з видачею посвідчень;

96,9 тис.грн. – інші поточні видатки.

Протягом 2019  року проведено ряд поточних ремонтів зокрема: поточний ремонт котельні Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст.; поточний ремонт котельні НВК «Вілійська ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок»; поточний ремонт котельні Острозького районного будинку школяра; поточний ремонт Волосківської ЗОШ І-ІІ ст. (опорядження санвузлів); поточний ремонт покрівлі НВК «Тесівська ЗОШ І-ІІ ст.-дитячий садок»; поточний  ремонт (опорядження санвузлів) Бродівської початкової школи.

Завершено «Капітальний  ремонт (опорядження санвузлів) Теременської  ЗОШ  І ступеня  Острозького району Рівненської області» на суму 276,2 тис.грн.

За результатами чергової сесії Острозької районної ради виділено 206,0 тис.грн. для закупівлі матеріалів, що потрібні для проведення поточного ремонту, з них 184,2 тис.грн. для закладів середньої освіти та 21,8 тис.грн для закладів дошкільної освіти. Розподіл коштів здійснено з розрахунку 50 грн. на 1 дитину.

З метою підготовки до навчального року 2019-2020 відповідно до програми «Нова українська школа» закуплено 126 комплектів одномісних парт на загальну суму 194,0 тис.грн. та оголошено відкриті торги на суму 336,0 тис. грн. (210 комплектів одномісних парт). Також укладено договори на поставки дидактичних матеріалів на суму 301,9 тис.грн., серед яких віяла букв, цифр та геометричних фігур, глобуси, секундоміри, набори моделей геометричних фігур, комплекти вимірювальних приладів, дитячі карти світу та України, килимки для занять на вулиці та ін. Також здійснені закупівлі та поставки комп’ютерного обладнання на загальну суму 410,2 тис.грн., це 16 проекторів, 17 проекційних екранів та 25 багатофункціональних пристроїв (принтер, ксерокс, сканер – 3 в 1). Завершено відкриті торги на закупівлю 21 ноутбука та укладено договір на суму 273,0 тис.грн. Також завершено відкриті торги на закупівлю парт 210 комплектів (315,0 тис.грн.) та постановлено у заклади загальної середньої освіти.

На належному рівні здійснювався організаційно-методичний супровід курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками. Згідно з планом курсової перепідготовки й атестації направлено 163  педагогічних працівника пройшли  підвищення кваліфікації на базі  Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Забезпечено участь 60 педагогів в обласних семінарах, тренінгах, творчих групах.

Розвиток культури та туризму в Острозькому районі. Протягом 2019 року  в закладах культури району проведено районі свята, огляди та семінари, святкові концертні програми з нагоди державних, народних та професійних свят.

В  закладах культури клубного типу  працює 175  клубних  формувань,  учасниками  яких  є   1478  чоловік,  12  аматорських  колективів  мають   звання  «народний»,  1 «зразковий», в цих колективах займається 152 учасники.

Народні  аматорські колективи району є мобільними та беруть активну участь  в обласних та Всеукраїнських конкурсах, святах та фестивалях. Вокальний ансамбль «Любава» взяв участь у Всеукраїнському фестивалі  «Красносільські вітряки», що проводився в с.Красносілля Гощанського району, Всеукраїнському фестивалі «Зелене купало в літо упало», що відбувся в м.Корець.  Вокальне тріо районного будинку культури «Мрія» взяло участь в обласному етно-еко фестивалі «Буща – папороть» в с.Буща Здолбунівського району. Вокальний дует «Доля» районного будинку культури та соліст Юрій Момотюк взяли участь у святкуванні Дня бібліотек в м.Нетішин.

З травня по серпень проходив районний етап фестивалю «Таланти твої Рівненщино». У травні проведено Всеукраїнський фестиваль «Гітаріада», в липні  фестиваль історії і народної творчості «Новомалинська Любава» та відбулось свято села  Межиріч.

У серпні на центральній площі міста проведено  урочистості  з нагоди  Дня Прапора та Дня Незалежності України.

У жовтні народний аматорський театр районного будинку культури взяв участь у Всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва, що відбувся в м.Нетішин та посів друге місце.

У грудні аматорські колективи району взяли участь у гала - концерті обласного фестивалю «Таланти твої, Рівненщино», що відбувся в с.Зоря Рівненського району.

 Інформаційно-ресурсна база бібліотек складає 334994 тис. творів друку, з них підручників – 56554 примірників. Протягом 2019 року до бібліотек району надійшло 8845 примірників друкованої продукції на суму 38,8 тис. грн.

З місцевого бюджету виділено 15,0 тис. грн. на передплату періодичних видань для публічно – шкільних бібліотек району. Передплачено 58  назв        (178 комплектів) періодичних видань.

Станом на 01.01.2020 від надання платних послуг закладами культури району надійшло 167,5 тис.грн. Кошти від надання платних послуг спрямовуються на придбання технічних засобів, сценічних костюмів, інвентарю та проведення поточних ремонтів. Для потреб закладів культури району придбано 16 вогнегасників на суму 7,0 тис.грн.  Для клубу с. Милятин придбано 2 акустичні системи  на загальну суму 1,4 тис.грн., для клубу с.Слобідка придбано світлоприлад на суму 1,0 тис.грн., костюми сценічні для районного будинку культури на суму 4,5 тис.грн.  Всього протягом 2019 року за рахунок платних послуг закладів культури придбано технічних закладів та інвентарю на суму 17,4 тис.грн.

За рахунок коштів, виділених на реалізацію Програми розвитку туризму, використано 70,0 тис.грн. на організацію і проведення фестивалю «Новомалинська Любава» для  придбання туристичних банерів  та сувенірної продукції.

       На реалізацію Програми розвитку культури Острожчини протягом звітного періоду використано 80,0 тис. грн., кошти використані на проведення фестивалю «Гітаріада», для участі аматорських колективів  в обласних та Всеукраїнських фестивалях і конкурсах, придбано сценічні костюми, придбано 3 ноутбуки.

Для потреб сільських закладів культури району завезено дров  на суму 13,8 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.

Фізична культура та спорт. У першості району з футболу приймали участь 7 команд. Переможцями та призерами стали: І - місце ФК «Грем’яче», ІІ – «Міраж» (Кургани) та ІІІ – ФК «Крок» (с. Грозів).

Проведено відкритий чемпіонат області з тенісу серед аматорів, де приймало участь 30 учасників з різних регіонів України та змагання до Дня фізичної культури та спорту.

Острозька райдержадміністрація була співорганізатором ХVІІ відкритого турніру з шахів пам’яті Йосипа Аршинова в залік кубку Рівненської області, де приймало участь більше 70 учасників.  

На початку грудня 2019 року організовано ІV міськрайонний турнір з волейболу пам'яті багаторічного керівника фізкультурно-спортивної галузі району Білюка П.М. До змагань долучилось 9 команд з району та міста. Залучені кошти спонсорів та меценатів спорту.

У кінці 2019 року був проведений новорічний ранок для дітей пільгових категорій району.

Підтримка сімей, дітей та молоді. Службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

На кінець 2019 року на первинному обліку служби перебувало 94 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 81 дитина перебуває під опікою та піклуванням, 4 – в прийомних сім’ях, 8 -  дитячих будинках сімейного типу, 1 дитина знаходиться на повному державному утриманні.  Крім того, на обліку служби перебуває 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших районів області, і влаштовані під опіку, піклування жителів нашого району, 15 дітей даної категорії перебувають в дитячих будинках сімейного типу та прийомній сім’ї.

Протягом 2019 року було проведено 298 перевірок, виявлено 67 дітей, що потребували соціально-правового захисту. На облік в службі у справах дітей поставлено 12 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах (підстава: проживання в сім’ї, де батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків). Усім виявленим дітям та їхнім сім’ям була надана соціально-правова допомога. Протягом звітного періоду службою у справах дітей райдержадміністрації було проведено 194 обстеження неблагополучних сімей та надано близько 450 індивідуальних консультацій громадянам з питань соціально-правового захисту дітей.

За 12 місяців 2019 року на облік взято 13 дітей, яким було надано відповідний статус. Всіх їх влаштовано під опіку/піклування. Дані щодо них внесено до ЄІАС «Діти».

Станом на кінець 2019 року на обліку служби перебувало 8 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Працівниками служби у справах дітей систематично проводяться профілактичні бесіди та роз’яснювальна робота з батьками з метою посилення відповідальності за виховання дітей. Перевіряються умови проживання дітей, надається психологічна та юридична допомога. Постійно ведеться робота, направлена на вивчення причин, які призвели до скрутного становища в житті дитини.

З метою захисту житлових та майнових прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться облік житла та майна, що знаходиться у власності таких дітей. Спеціалісти служби у межах своєї компетенції сприяють оформленню права власності на житло та майно, а у разі відсутності житла ініціюють питання здійснення постановки дітей даної категорії на квартирний облік та забезпечення їх соціальним житлом. В 2019 році одна особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримала державні кошти на придбання житла.

На даний момент на території нашого району проживає 51 опікунська сім’я. Всі опікуни/піклувальники перебувають на відповідному обліку служби, їм регулярно надаються консультації, рекомендації, правова допомога з різноманітних питань. З метою з’ясування умов утримання та виховання підопічних дітей щорічно проводяться відвідування таких сімей.

В Острозькому районі функціонує два дитячі будинки сімейного типу та одна прийомна сім’я, на утриманні та вихованні в яких перебуває 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Суспільно-політична ситуація в районі. В районі встановлені дієві зв’язки між керівництвом райдержадміністрації та лідерами найбільш активних та громадських організацій. При райдержадміністрації діє громадська рада, її засідання проводяться 1 раз в квартал. Рішення прийняті громадською радою доводяться до керівництва райдержадміністрації для оперативного вирішення. Діяльність райдержадміністрації постійно висвітлюється в газеті «Життя і слово». На офіційному сайті райдержадміністрації висвітлюється робота її структурних підрозділів, розміщуються матеріали про важливіші події, які відбуваються в районі. Райдержадміністрація і надалі у своїй роботі, зокрема, при виконанні власних і делегованих повноважень спільно з органами місцевого самоврядування, керівниками установ, підприємств району максимум зусиль буде спрямовувати на вирішення проблем соціального захисту населення, реалізації законів України, Указів Президента України, постанов Уряду щодо забезпечення соціальних гарантій, реалізації Програми соціально-економічного розвитку району та сприяти у виконанні галузевих програм.