до

№36-к Про визначення результатів виконання завдань державними службовцями апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права, які займають посади державної служби категорій «Б» і