ДОКУМЕНТИ 

Перелік документів необхідних для отримання послуги:

заява про виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки), допущеної не з вини суб’єкта державної реєстрації;

документи, з виправленими в них помилками, якщо помилки у відомостях Єдиного державного реєстру були допущені внаслідок наявності помилок у раніше поданих документах;

судове рішення про виправлення помилок;

у разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження;

якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;

документ, що засвідчує сплату реєстраційного збору - у випадках, передбачених Законом.

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу:

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків від адміністративного збору, встановленого законом відповідно для юридичної особи чи фізичної особи – підприємця.

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника (щодо юридичної особи), справляється адміністративний збір  – 160 грн.

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника (щодо фізичної особи – підприємця), справляється адміністративний збір – 50 грн.

Адміністративний збір визначається у відповідному розмірі (0,3 – для юридичних осіб; 0,1 – для фізичних осіб - підприємців) від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Реквізити рахунку: 

Отримувач: УК в Острозькому р-ні/Острозький район
Код платежу: 22010300 
Код отримувача (ЄДРПОУ): 38043501
Банк отримувача: ГУДКСУ у Рівненській області
МФО: 833017 
Номер рахунку: 31417501700273

Форми документів (для попереднього заповнення):

Письмова заява в паперовій або електронній формі, в якій заявник повідомляє орган державної реєстрації про виявлену в Єдиному державному реєстрі помилку.

Зразок заяви

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

Цивільний кодекс України.

Господарський кодекс України.

Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (стаття 32,36).

Розпорядження Кабінету міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630.

«Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330.

«Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557.

Інформаційна та технологічна картки

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ

Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або в електронній формі через Кабінет електронних сервісів https://kap.minjust.gov.ua/.

У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛУГИ

1.Виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру щодо фізичної особи-підприємця, юридичної особи.

2.Виписка сформована за результатом проведення реєстраційної дії, у випадках передбачених законом.

3. Повідомлення про зупинення розгляду документів.

4. Повідомлення про відмову у державній реєстрації.