ДОКУМЕНТИ 

Перелік документів необхідних для отримання послуги:

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в паперовій формі (Додаток 2 до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5).

Документ (копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку), що підтверджує внесення плати за надання витягу.

У разі подання запиту представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Під час подання запиту про надання витягу запитувач пред’являє документ, що посвідчує його особу. Документом, що посвідчує особу, є документ, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

Заявник може отримати відомості про хронологію реєстраційних дій шляхом отримання витягу з відомостями про хронологію таких дій з подальшим отриманням витягів з Єдиного державного реєстру на дату, яка передує даті певної реєстраційної дії, та на дату цієї реєстраційної дії.

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу:

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру у вигляді витягу стягується плата в розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих 10 гривень, що становить 90 грн.

Реквізити рахунку: 

Отримувач: УК в Острозькому р-ні/Острозький район
Код платежу: 22010300 
Код отримувача (ЄДРПОУ): 38043501
Банк отримувача: ГУДКСУ у Рівненській області
МФО: 833017 
Номер рахунку: 31310300741273

Призначення платежу: за одержання відомостей з Єдиного державного реєстру (відомча ознака “41”)

Форми документів (для попереднього заповнення):

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру (про відокремлений підрозділ) (бланк заяви)

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру (про фіз.особу-підприємця) (бланк заяви)

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру (про юридичну особу) (бланк заяви)

Запит про надання витягу з ЄДР (про держ.органи та органи місц.самоврядування) (бланк заяви)

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (стаття 7-13,36).

Розпорядження Кабінету міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630.

«Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330.

«Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557.

Інформаційна та технологічна картки

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ

Витяг у паперовій формі надається за запитом заявника про надання витягу з Єдиного державного реєстру шляхом звернення до уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг.

Витяг з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається через портал електронних сервісів виключно за умови реєстрації користувача на відповідному порталі kap.minjust.gov.ua

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛУГИ

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається державним реєстратором, уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації або уповноваженою особою центру надання адміністративних послуг заявникові з обов’язковим встановленням особи такого заявника та перевіркою обсягу його повноважень.

Про отримання витягу з Єдиного державного реєстру заявник робить відмітку на відповідному запиті з проставленням власного підпису та дати отримання.