ДОКУМЕНТИ 

Перелік документів необхідних для отримання послуги:

Запит надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи - підприємця;

представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження;

заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;

документ, що підтверджує внесення плати за надання документів в паперовій формі.

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу:

За надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі стягується плата в розмірі 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих 10 гривень, що становить 120 грн.

Отримувач: УК в Острозькому р-ні/Острозький район
Код платежу: 22010300 
Код отримувача (ЄДРПОУ): 38043501
Банк отримувача: ГУДКСУ у Рівненській області
МФО: 833017 
Номер рахунку: 31310300741273

Призначення платежу: за одержання відомостей з Єдиного державного реєстру (відомча ознака “41”)

Форми документів (для попереднього заповнення):

Письмовий запит встановленого Міністерством юстиції України зразка

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

Цивільний кодекс України.

Господарський кодекс України.

Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

Закон України від 01.01.2016 № 280/97 “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 38, частина 1, пункту “б”, підпункт 7-8).

Закон України від 06.12.2016 № 1774-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Закон України від 21.12.2016 № 1801-VІІІ "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Розпорядження Кабінету міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630.

«Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330.

«Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557.

"Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки", затверджені наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 367/20680.

Інформаційна та технологічна картки

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ

Запит з документами подаються у паперовій формі.

Документи подаються особисто заявником шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛУГИ

1. Виготовлення та надання копій документів, що містяться в реєстраційній справі;

2. Про отримання копій документів заявник робить відмітку на відповідному запиті з проставленням власного підпису та дати отримання.