Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» для нарахування субсидій житлово-експлуатаційні організації, житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та організації, що надають житлово-комунальні послуги, на запит структурних підрозділів з питань соціального захисту населення у п’ятиденний строк з дня його отримання подають відомості про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами.

При цьому можуть використовуватися відомості про розміри платежів у вигляді списків, довідок, даних на електронних носіях інформацій, одержаних від житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та організацій,  що надають житлово-комунальні послуги та здійснюють нарахування плати за житлово-комунальні послуги за договорами з підприємствами.

Органи місцевого самоврядування, відповідні суб’єкти господарювання всіх форм власності району зобов’язані забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо надання населенню житлових субсидій.