РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НЕВІЙСЬКОВОЇ) СЛУЖБИ


11 лютого 2020

Відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу», постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року №2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» (зі змінами) право проходження альтернативної (невійськової) служби надається громадянам  України, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням і якщо вони належать до діючих відповідно українського законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу громадянин після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу, особисто подає письмову заяву до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби за місцем проживання (управління соціального захисту населення Острозької районної державної адміністрації).

 Заява про направлення на альтернативну службу подається у довільній формі із зазначенням мотивів неможливості проходження строкової військової служби та підтвердженням істинності релігійних переконань громадянина. До заяви додаються документи, що підтверджують істинність його релігійних переконань, копія документа про освіту, довідка про склад сім'ї, довідка з місця роботи або навчання.

Заява  про  направлення  на  альтернативну службу розглядається  комісією  упродовж  календарного  місяця  після  її надходження в  присутності громадянина.

Про відмову у направленні  на  альтернативну  службу  комісія  повідомляє громадянина у письмовій формі.

Рішення    про   направлення   громадянина   на альтернативну службу або звільнення від призову приймається  комісією  у  разі  встановлення істинності релігійних переконань.

Направлення для проходження альтернативної  служби  видається громадянину після проходження призовної комісії.

Строк  альтернативної (невійськової) служби становить 18 місяців, а для осіб, які мають повну вищу освіту, тобто закінчили вищі заклади освіти ІІІ та ІV рівня акредитації з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра цей строк становить 13.5 місяців. Час перебування громадянина на альтернативній службі зараховується до його загального трудового стажу.

 

Примітка: господарчих взводів, будівельних батальйонів, де раніше віруючі громадяни мали змогу проходити альтернативну (невійськову) службу, у Збройних Силах України на даний час немає.

 

Сектор з мобілізаційної роботи

апарату Острозької районної

державної адміністрації