До уваги підприємств, установ, організацій району!


6 листопада 2019

 Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 768 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 «Про порядок повідомноїреєстраціїгалузевих (міжгалузевих) і територіальнихугод, колективнихдоговорів».

                 Змінамипередбаченоспрощенняпроцедуриповідомноїреєстраціїколдоговорів. Сторониколективнихдоговорівмають право подати на повідомнуреєстраціюлише один примірник документа в паперовійформі (раніше - три) абонадіслатийого до органу реєстраціївелектронномувигляді.

Повідомнуреєстраціюмають провести за 14 робочихднів. При цьому, орган реєстрації не можевідмовити у повідомнійреєстраціїколективного договору, повернутийого на доопрацювання, вимагатидодатковідокументи та встановлювативимогидоїхоформлення.

Реєструючий орган має вести на своєму веб-сайтіреєстрколективнихугод (договорів), змін і доповнень до них та оновлюватийогощомісяця.

На сайтітакожоприлюднюється текст договорів, та в разінедоліківнадаютьсярекомендаціїщодоузгодженняколдоговору з вимогамизаконодавства.

Якщоположенняколективного договору поширюється на кількапідприємств, якіпідписалицейдоговір, перелік таких підприємствтакожоприлюднюється на офіційному веб-сайтіуправління соціального захисту населення разом з текстом угоди.

Примірник угоди,поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новою угодою (договором).

 

   За детальною інформацією або для подання на повідомну реєстрацію колективного договору можна  звернутися до управління соціального захисту населення Острозької райдержадміністрації за адресою: пр. Незалежності, 34a, м. Острог, тел./ факс  (03654) 2-27-72.